Kovács Mózes egykori lelkipásztor nyughelyét a nyugati oldalon, a 17. sorban a kilencedik fejfa jelzi, melyet kiváló állapotából ítélve már többször újra cseréltek. 1820-ban a művelt és határozott egyéniségű, Kölcsey Ferenccel egykorú Kovács Mózes lelkészt iktatták be. “Az ellenséges Kovács Mózes református pap, Kölcsey Mihály barátja, aki minduntalan borsot tört a szellemi izgalomban élő Ferenc ellen.”  A most is álló református templom tervét hihetőleg Kovács Mózes készítette, mely 1869-re épült fel. Az anyakönyvi bejegyzés szerint 91 évesen végelgyengülésben halt meg.

Felirat: “A. B. F. R. A. Kovács Mózes nyugalmazott református lelkész élt 85 évet. Meghalt 1880 március 25-én. 1820-1878-ig szatmárcsekei lelkész. B-P.”

Kovács Mózes nyugalmazott református lelkész halotti anyakönyvi bejegyzése 1880-ból

Idős Sarkadi Zsigmond 1880. január 10-én szív- és mellhártyagyulladásban hunyt el, fejfája a keleti oldal első sorában, a 22. helyen található. Sarkadi fejfájának egy része nem olvasható, az 1979-es restaurálás során az alsó részt eltávolították, és újra cserélték, igaz ennek köszönheti, hogy még nem ment tönkre teljesen. Mellette fekszik, felesége Varjú Zsuzsanna, aki alig 7 évvel élte túl urát, így igen fiatalon, 46 évesen hunyt el.


Fotó : Láng Olivér © 2022. “ABFRA Itt nyugszik- Idős Sarkady Zsigmond Élt 42 évet Meghalt 1880 január 10én Áldas lengjen poraira”

 

Sarkadi Zsigmond halotti anyakönyvi bejegyzése 1880-ból