A csekei temetőben minden fejfa felirata az „A-B-F-R-A”, vagyis a „A Boldog Feltámadás Reménye Alatt” betűrövidítéssel kezdődik, és többségük a „B-P” vagyis „Béke Poraira” felirattal zárul.

A fejfaírók sokszor nem restelltek tréfás verseket megfogalmazni az elhunyt haláláról, ám a legszebb verselő fejfák közül csak néhány maradt fent.

Az 1976-os restaurálás során sikerült töredékesen megmenteni az egyik feliratot, melyet egy 1938-as újságcikknek köszönhetően teljes egészében ismerhetünk:

Az utolsó verselő fejfák egyike Varga Józsefre emlékezik

“Halandó ember állj meg e fejfánál, nézd meg életedre hogy tör a halál e sötét sirhant alatt Varga József nyugszik koporsó vánkosan csendes álmot alszik, nagy szenvedések közt érte el végpercét mert hatalmas Urunk eddig mérte éltét 6 évet töltött boldog házasságban szeretett nejével Juhász Sárikával M. H. 1930 aug. 29.”

Ez a különleges fejfa a keleti (jobb) oldalon, a 3. sorban, a 17. helyen áll.

Kovács István fejfája

Sajnos, már hiába keresnénk az alábbi, 1973-ban még dokumentált verses feliratot:

Itt Kovács István alussza csendes álmát ki a Túr vizében lelte a halálát 19 évig élte ifjú korát ekor végezte be ő földipályáját szép ifjú korát ezzel végezte mert hatalmas Urunk ezt őreá mérte.”

A fáma úgy tartja, Kovács Istvánt elragadták lovai, s a megáradt Túrba rohantak vele.