1. Szirmai Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári esmerete (Buda, 1810.)
 2. Szücs Sándor: Sárréti pákásztemetkezések. Ethn. 59. 1948. 72-72 o.
 3. Molnár József: Kölcsey Ferenc udvarháza Csekében.
 4. Bátky Zsigmond: Adatok kopjafához. Néprajzi Értesítő. 5/1904. 107-110. o.
 5. Luby Margit: Régi sírfeliratok Szatmárcsekéről. Ethnographia 1920. 205. o.
 6. Solymossy Sándor: Ősi fejfaformák népünknél. Ethnographia 1930. 66-88 o.
 7. Bátky Zsigmond: Gavazzi: A szán alkamazása temetések alkalmával. Néprajzi Értesítő 32/1930. 157-158.o.
 8. Bartha Károly: A szatmárcsekei bábtáncoltató bethlehem. Ethn. 1933. 117-130.o.
 9. Nyárády Mihály: A szatmárcsekei református temető fejfái. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve III. (1960) Nyíregyháza, 1963. 193–218. o.
 10. Erdész Sándor: Fejfaírók a szatmári Erdőháton. Ethn. 1968. 201-220.o.
 11. Balassa Iván: A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethn. 84/1973. 3.sz. 225-240. o.
 12. Olasz Ferenc: Ékes fejfáinkról. Fejfák. Budapest, 1975.
 13. Wirth Péter: A szatmárcsekei református temető védelme. Műemlékvédelem, 1977/2. sz. 96-102 o.
 14. Erdész Sándor: A szatmárcsekei fejfák. Élet és Tudomány, 1978/42. sz. 1343–1344.
 15. Lakatos József: Temetési népszokás a szatmárcsekei református temetőben. in: Szabolcs-Szatmári Szemle. Nyíregyháza, 13/1978 4.sz.,
 16. Kemény Mária: A Gerenday-féle sírkőgyár története (1847-1952), Ars Hungarica, 1983 (11. évfolyam, 1. szám. 93-128 o.
 17. Komjáthy Attila: Az Országos Műemléki Felügyelőség Szabolcs-Szatmár megyei helyreállításai (1975–1982). Műemlékvédelem, 1983/2. sz. 72–87.
 18. Lakatos Jószef: Szatmárcseke. Nyíregyháza, 1984.
 19. Balassa Iván: A magyar falvak temetői. Corvina, Budapest, 1989. 170. o.
 20. Balassa Iván: A sírfeliratok kezdőformáihoz. In: A Nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXIV-XXVI. 1989. 195- 201.o.
 21. Németh Péter: A cégényi (Szatmár megye) monostor 1181. évi birtokösszeírásának helynevei. In: A Nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLII. 2000. 59-75. o.
 22. Lükő Gábor: A magyar lélek formái. Budapest, 2001.
 23. Szerk: Paládi-Kovács Attila. Magyar néprajz. Akadémia Kiadó, Budapest. 2001
 24. Boros, Amadeo: Csónakutazás a halál után. Kultúrantropológiai és etnológiai közelítések a szatmárcsekei csónakalakú fejfák tárgykörében. A Kölcsey Társaság füzetei 12. Fehérgyarmat, 2001.
 25. Páll István: Túlvilági csónakok, magyar bajusszal. In: 100 magyar falu – Szatmárcseke. Szerk. Németh Péter. Száz magyar falu könyvesháza, Budapest 2002.
 26. Varga János: Kölcsey 1938-as exhumálás a Csiszár Árpád szerepe az újratemetésben és a Hármashatár folyóiratban. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 50. Nyíregyháza, 2008. 511. – 525. o.