Fejezetek


 Szatmárcseke c. kötet borítója
Szatmárcseke
c. kötet
 

 
 
 
 

Könyvészeti adatok
 

Előszó
 

A Tisza és a Túr között
 

Ahol Cseke, az erdőőr élt
 

Harcban a vízzel, élvezve gyümölcseit
 

Armalisták és taksás nemesek
 

Kölcsey a maga birtokán
 

Zivataros évtizedek
 

A nagybirtoktól a termelőszövetkezetekig
 

A közigazgatás változó keretei
 

Tizenkilenc, ötvenhat, kilencszázhetven
 

A nemes reformáta szent ekklésia
 

Templom, iskola közadakozásból
 

Ahol a nemzet imája született
 

Túlvilági csónakok, magyar bajusszal
 

A Himnusz költőjének emlékezete
 

Források
 

Függelék
 

Összefoglaló
 

Summary
 

Zusammenfassung
 

Lábjegyzetek
 

Tartalomjegyzék